!تماس با ما

021-46891581 فکس:02144797603 ، موبایل :09121451163

متوقف کننده خودرو
کار استاپ محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می شود.کار استاپ همچنین تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی می باشد.


متوقف کننده خودرو کوچک


جنسیت پی وی سی سخت
محل مورد مصرف پارکینگ ها
جنس رویه پی وی سی سخت بهمراه شب رنگ
نحوه نصب پیچ رو پلاک
عرض 12 سانتی متر
طول 45 سانتی متر
توضیحات بهمراه پیچ و روپلاک برای نصب و شب رنک و برای هر ماشین 2 عدد مورد نیاز است

متوقف کننده خودرو بزرگ


جنسیت پی وی سی سخت
محل مورد مصرف پارکینگ ها
جنس رویه پی وی سی سخت بهمراه شب رنگ
نحوه نصب پیچ رو پلاک
عرض 14 سانتی متر
طول 60 سانتی متر
توضیحات بهمراه پیچ و روپلاک برای نصب و شب رنک و برای هر ماشین 2 عدد مورد نیاز است

نقشه محصول

نقشه محصول

متوقف کننده های خودرو توسط پیچ بر روی زمن نصب می شود ، به این صورت که ابتدا دو سوراخ در زمین تعبیه شده و سپس با پیچ و رو پلاک محصول در زمین محار می شود .