!تماس با ما

021-46891581 فکس:02144797603 ، موبایل :09121451163

ترمز پله لاستیکی
این ترمز پله ها از لاستیک مسلح شده تولید شده اند که به عرض های مختلف از ۳ سانت تا ۲۰ سانت و طول آزاد می باشند. روش نصب آنها بسار آسان است
مرحله اول : محل نصب را به عرض ترمز پله با چسب جدا میکنیم
مرحله دوم : محل چسب کاغذی زده شده روی پله را به چسب مایع آغشته میکنیم. و سپس پشت ترمز پله را نیز چسب مایع میزنیم.
مرحله سوم : پس از گذشت ۱۵ دقیقه ترمز پله را رو سنگ پله در محلی که چسب زده ایم می چسبانیم.

جدول مشخصات فنی

جنسیت لاستیکی شیار دار
محل مورد مصرف فضا های بیرونی با تردد زیاد
جنس رویه لاستیکی شیار دار
نحوه نصب پشت چسب دار آلمانی
عرض استاندارد 6 سانت تا 1 متر
طول تا 6 متر

این محصول بصورت پشت چسب دار تهیه شده و با کندن لایه رویه چسب می توان ترمز پله را نا ناحیه مورد نظر چسباند .
ضمنا این محصول توانایی چسبانده شدن با چسب های آهن را دارا میباشد .