!تماس با ما

021-46891581 فکس:02144797603 ، موبایل :09121451163

نحوه مناسب نظافت پادری های آلومینیومی

نظافت دوره ای پادری های آلومینیومی
فرسایش موکت پادری های آلومینیومی به ۳ عامل بستگی دارد
۱- حجم تردد روزانه
۲-نظافت دوره ای
۳- مقدار و نوع الودگی محیط
که در زیر به صورت کامل برسی میکنیم.

۱- حجم تردد

گردو خاک و زباله های ریز که به همراه پا وارد ساختمان می شود به مقدار تردد بستگی دارد اگر به کف هر کفش به طور مثال یک گرم گردو خاک چسبیده باشد برای ۵۰۰ نفر تردد ۵۰۰ گرم در روز میشود و اگر ۲۰۰۰ نفر تردد روزانه باشد این مقدار به ۲ کیلو در روز می رسد . در زیر دوره نظافت برای تردد های مختلف اورده شده.

مقدار تردد جارو زدن شستن
تا ۲۰۰ نفر در روز هر هفته هر ۲ ماه یکبار
تا ۱۰۰۰نفر در روز هر ۳ روز هر ۱ ماه یکبا
تا ۲۰۰۰نفر در روز هر روز هر هفته یکبار

۲ – نظافت دوره ای


نظافت دوره ای در خوابش و فرسایش موکت نقش بسزایی دارد . هرچه فاصله بین نظافت دوره ای زیاد تر باشدگردو خاک لا بلای پرز موکت بیشتر میشود و این باعث می شود که پرز های موکت زودتر بخوابد و زودتر از بین یرد.

۳ – مقدار و نوع آلودگی محیطبا توجه به اقلیم ایران در مناطق مختلف میزان آلودگی کف کفش نیز متفاوت می باشد. در مناطق بارانی گل به کفش می چسبد و در مناطق سرد سیر برف. ودر مناطق خشک نیز مقدار گردو غبار زیادی به کفش می چسبد . بنابر این پادری ها در مناطق مختلف نیاز به نظافت های متفاوت دارد . بطور مثال در مناطق بارانی نیاز به شستشوی بیشتری می باشد . و در مناطق خشک بیشتر نیاز به جارو برقی دارد نوع و میزان آلودگی کفش مشخص می کند که چه پادری و با چه رویه ای استفاده شود . در مناطق بارانی و سرد سیر بهتر است که از پادری های تو کار با رویه pvc استفاده کنیم

پادری با رویه پس وی سی بدلیل نظافت بسیار آسان آن در مکانهای گلی و برفی بسیار مناسب می با شد.

نحوه نظافت پادری ها

نظافت پادری ها به نوع آنها بستگی دارد

۱- پادری های آلومینیومی موکتی

این پادری ها نیاز به جارو برقی دارند و می بایست هر چند روز بسته به میزان تردد, آنها را با جارو برقی تمیز نمود و هر چند ماه یک بار نیز باید با مواد شوینده و آب سرد شستشو داد.با بازدید از شیار های داخل پادری و گردو خاک جمع شده در لا بلای شیارها میتوان بهترین زمان نظافت را تعیین نمود.

۲-پادری های لاستیکی یا pvc

این پادری ها را می توان هر روز با طی نظافت نمود و هر هفته نیز شست که بستگی به میزان گردو خاکی که در شیار های آن انبار شده دارد.
لازم به ذکر است که با توجه به آنادایز شدن آلومینیومها تغییر رنگ در اما رخ نخواهد داد و از اکسیده شدن الومینیوم نیز خبری نیست پس براحتی می توان انها را شست.