!تماس با ما

021-46891581 فکس:02144797603 ، موبایل :09121451163

محصولات گروه پادری

پادری گروه 100

این پادری ها برای فضا های کم تردد مانند آپارتمان ها و دفاتر توصیه می شود.
توضیحات بیشتر      

پادری های پادری گروه 200

این پادری ها با ترکیب PVC و آلومینیوم طراحی گردیده و برای فضا های لغزنمده و بیرونی ماننده پله ها و پاگرد ها مناسب می باشد .
توضیحات بیشتر      

پادری گروه 300

این پادری ها با ارتفاع دو سانت تولید می شوند و مخصوص فضاهایی با تردد متوسط می باشد .
توضیحات بیشتر    

پادری گروه 400

این پادری ها مخصوص فضاهایی طراحی شده که داخل ساختمان است و مراجعه کنندگان مستقیم از روی برف و فضای باز به داخل قدم بر می دارند .
توضیحات بیشتر    

پادری گروه 600 (تمام موکت)

این پادری ها مختص فضای داخل و بعد از استفاده از پادری های آلومینیومی در زون 3 می باشد.
توضیحات بیشتر    

پادری گروه 500

پادری های این گروه با ارتفاع دو سانت تولید می شوند و با توجه به وزن آلومینیوم بیشتر مخصوص فضا های با تردد بالا مانند فرودگاه ها و بیمارستان ها می باشد .
توضیحات بیشتر    


اطلاعات مورد نیزا برای محصولات پادری

راهنمای طراحی پادری مناسب

باتوجه به محدودیت های ساختمان ها در فضای ورودی ساختمان ما در این بخش می خواهیم طرح مناسب برای افزایش کارایی پادری شما پیشنهاد نماییم .

اطلاعات بیشتر  

طریقه نظافت پادری های آلومینیومی

نظافت پادری های آلومینیومی نسبت به فضا و میزان و همچنین نوع آن متفاوت بوده و دارای فواصل زمانی خاصی بوده .در ادامه اطلاعات تکمیلی بررسی خواهد شد .

اطلاعات بیشتر