• +(98)2146891581
    +(98)2146879675
  • +(98)9121451163 تماس در ایام تعطیل
  • ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه 8:00 الی 17:00

پادری آلومینیومی گروه 100 با ساکلت تمام آلومینیوم و رویه قابل تغییر (موکت ویا pvc) بوده ، ضخامت این نوع از پادری های آلومینیومی یک سانت بوده و از آلومینیوم درچه 6063 ایرالکو با انودایز نقره ای استفاده

پادری آلومینیومی یک سانتی گروه 200 با رویه PVC مناسب برای فضای بیرونی ساختمان ها بوده و جهت فصول سرد سال و بخ زدگی طراحی شده است . این نوع از پادری آلومینیومی از جنس PVC درجه و آلومینیوم 6063 ایرالکو

این دسته از پادری های آلومینیومی با صخامت یک سانت و اسکلت آلومینیومی و رویه موکتی طراحی شده اند . این نوع از پادری آلومینیومی مناسب برای فضای های داخلی و ورودی بعد از درب و با تردد های متوسط مناسب

پادری آلومینیومی گروه 300 بدنه آلومینیومی ضخامت دو سانت و رویه قابل تغییر موکتی یا PVC است این پادری برای فضا های پرتردد میباشد . از ویژگی های این مدل از کفپوش آلومینیومی دوام بالا نسب به تردد

این نوع از پادری آلومینیومی با صخامت دو سانت با اسکلت ترکیبی آلومینیوم و PVC شیار دار و رویه موکت مناسب برای فضا های پر تردد بیرونی و مسقف میباشد . قیمت مناسب نسب به سایر پادری های دسته دوسانتی و دوام

پادری های آلومینیومی گروه 400 با ضخامت 1 سانت و رویه ترکیبی لاستیک و موکت همچون پادری های گروه 350 مناسب برای فضا های بیرونی و مسقف بوده و جهت زدایش گل و لای در ورودی ساختمان ها کاربرد دارد

© All Rights Reserved