• +(98)2146891581
  +(98)2146879675
 • +(98)9121451163 تماس در ایام تعطیل
 • ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه 8:00 الی 17:00
 • ترمز پله
 • ترمز پله
 • ترمز پله
 • ترمز پله
 • ترمز پله
 • ترمز پله
 • ترمز پله
 • ترمز پله
 • ترمز پله
 • ترمز پله
ترمز پله

ترمز پله سلیسی با شاسی آلومینیومی _ کد: T14

ترمز پله سلیسی با مجهز شدن به نبشی آلومینیومی باعث دوام بالای آن و استفاده درمکان های پرتردد میشود و میتوان در هر نوع شرایط اقلیمی از آن استفاده کرد 

اشتراک گذاری :

ترمز پله سلیسی با مجهز شدن به نبشی آلومینیومی باعث دوام بالای آن و استفاده درمکان های پرتردد میشود و میتوان در هر نوع شرایط اقلیمی از آن استفاده کرد 

جنس:آلومینیوم 6063 ایرالکو
جنس رویه : رزین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
عرض : 7 سانتی متر
ارتفاع: 3/3 سانتی متر
میزان تردد: زیاد
طول: 1 متر ، 1/2 متر ، 1/5متر ، 2 متر ، 3 متر ، 6 متر

© All Rights Reserved